Видът на МПС-то определя ли цените на Гражданска отговорност

Застраховка Гражданска отговорност е една от задължителните полици, които трябва да притежава всеки шофьор за своя автомобил. Тази полица определя цената на Гражданската отговорност.

Фактори, които определят цената

Всяка компания сама определя цените си, но те са подобни и нямат фрапиращи разлики за един и същ вид МПС. В zastra.bg можете да проверите какви са те. Полицата, която определя цената на Гражданската отговорност се изготвя на базата на мощността на автомобила, възрастта на шофьора, предназначението на МПС-то и още други маркери. Един от най-важните е дали са изплащани щети преди това, за да бъде оценен риска и да се сметнат евентуални такива. Премията трябва да бъде с такава стойност, че да покрие щети, ако има такива. Всички разходи следва да бъдат включени в цената на Гражданската отговорност.

Какво се взема под внимание

Те определят различните цени на Гражданска отговорност. Това са:

Мощността на превозното средство

Един от важните фактори, който определя сумата, която ще заплатите за този вид застраховка. Според статистиката, повече катастрофи настъпват с по-мощните коли заради високата скорост, която развиват. Щетите, които има вследствие на катастрофи с такъв вид превозни средства са по-големи. Затова и за тях има по-високи цени на гражданска отговорност.

Видът на МПС-то

Характеристиките на самия автомобил определят тарифата за цената на Гражданска отговорност. Има разлика при сумите за леки коли, за горска техника и влекачи, товарни превози и други. Цените на гражданската отговорност за по-големите превозни средства е по-висока, тъй като при евентуална катастрофа те биха причинили по-големи щети, отколкото леките автомобили. Затова идва и това различие в тарифите.

За какво се използва превозното средство

Предназначението, което има МПС-то също е фактор за определяне и разнообразието от цени на Гражданска отговорност. Има варианти, за които се използват превозните средства, които носят повишен застрахователен риск. Такива са такситата, товарни коли, които превозват опасни товари, състезателните автомобили, тези с десен волан и други.
Цените на гражданската отговорност при този тип предназначение на превозните средства са по-високи. Можете да направите проучване в zastra.bg и да се убедите сами. Премията може да бъде по-висока дори с 50%.

Собственик на МПС

Тук се гледа възрастта и минали произшествия на шофьора. Лицата под 25 годишна възраст се водят по-рискови и затова застраховката им е по-висока. Предполага се, че те нямат много голям опит в шофирането.

Населено място

Това е районът, в който се управлява колата. Това също е важен фактори, който определя големината на цените на Гражданска отговорност. Покритието на застраховката обхваща всички държави от европейския съюз чрез споразумението Зелена карта. При изчисляване на полицата се взима под внимание града, в който ще се използва МПС-то и е регистрирано. Има градове, в които рискът от ПТП е по-висок, отколкото в други. Това е в резултат на многото коли. Според статистиката има и места, на които по-често стават катастрофи. Затова се наблюдава и поведението на шофьорите на дадено място. Ако има повече ПТП-та, значи те са по-невнимателни и се водят по-рискови. Тогава и цената на Гражданска отговорност е по-висока.